Projecten en Partners

Pilares heeft reeds opdrachten gedaan voor: Afvalverwerking Rijnmond (AVR), AM Wonen, Cardiff, Coda, CVZ, DHL, Dienst Landelijk Gebied (DLG, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), Inbo, New Skies Satellites, Nuffic, SES, Stage Entertainment, Woonlinie en WorldSkies.